集团新闻

牙买加冬日游览人数同比增加5%

牙买加(Jamaica)《不雅察家报》22日报导,牙游览部长麦克尼尔日前暗示 ,自2014年12月15日以来 ,牙2014/15冬日游览形势精良,开端数据显示游览人数增加5%。麦克尼尔部长要求牙旅店业增强营销,包管主顾可享受最优惠的价格 ,并对于2015年夏日游览市场持踊跃立场 。爱游戏-爱游戏app下载-官方网站
【读音】: yá mǎi jiā (Jamaica)《bú yǎ chá jiā bào 》22rì bào dǎo ,yá yóu lǎn bù zhǎng mài kè ní ěr rì qián àn shì ,zì 2014nián 12yuè 15rì yǐ lái ,yá 2014/15dōng rì yóu lǎn xíng shì jīng liáng ,kāi duān shù jù xiǎn shì yóu lǎn rén shù zēng jiā 5%。mài kè ní ěr bù zhǎng yào qiú yá lǚ diàn yè zēng qiáng yíng xiāo ,bāo guǎn zhǔ gù kě xiǎng shòu zuì yōu huì de jià gé ,bìng duì yú 2015nián xià rì yóu lǎn shì chǎng chí yǒng yuè lì chǎng 。

发表评论

search