集团新闻

独龙江年夜峡谷自驾,独龙江游览必去景点

【独龙江年夜峡谷自驾】

DAY 1 年夜理老姆登

清晨向滇西进发 ,开启了世外桃源探访之路——【怒江年夜峡谷】 。沿途不雅赏亚热高山独占的风景 ,首站抵达怒江州游览办事中央,观光【全景楼】,在这儿可以预先相识怒江的人文汗青 。

午后穿行于年夜峡谷深处 ,看高黎贡山 、碧罗雪山 、集市、流泉飞瀑、白云深处人家 、傈僳族村寨。

夜晚入住【老姆登】特点怒族平易近宿,自由观光老姆登位督教堂。

DAY 2 老姆登独龙江

早上起来,便被这原始乡村缭绕 ,不雅皇冠峰日照金山、怒江年夜峡谷晨景,条理分明,富有中国画意境 。

出发前行赏识【石玉轮】 ,在这里听听傈僳族发源的传说,感触感染怒江之“怒”【怒江第一啸】。

DAY 3 独龙江丙中洛

餐后驱车前去【普卡旺】,这里有怒江的一条支流 ,这水清见底,石头盖住水流的行止激起浪花,而深处之处则是一片翡翠 ,天然风景甚好 ,称患上上人世瑶池。

随后咱们去往独龙江上游的村寨寻觅纹面女 。纹面的习俗早已经再也不,纹面女行将消散。

然后前去【丙中洛】,低角度不雅【怒江第一湾】、【桃花岛】 ,以及丙中洛田园风景。这个是人神共居之处 。

【独龙江游览必去景点】

独龙江被专家认定为“野生植物自然博物馆”,是我国原始生态生存最完备的区域之一,那里栖身着古老关闭的平易近族——独龙族。

沿途赏识:原始丛林 、百座山岳、千亩竹海、国度一级掩护的贡山秃杉 ,可以远望碧罗雪山以及挡当力卡山,南磨王山等。

独龙纹面女

已往独龙族人没有同一的族称,新中国建立后 ,按照独龙人平易近的意愿,周恩来总理亲自给他们正式命名为独龙族 。独龙族纹面习俗早已经消散,今朝活着的独龙族纹面女不足25人 ,漫衍在怒江独龙江差别乡村,且年数最小的也已经过70岁。

【独龙江游览勾当设备保举】

1.带上拉杆箱(日常平凡可丢车上或者者宾馆),还可配个摄影包或者小腰包勾当时辰用 ;

2.长袖T恤衬衣需要 ,厚外衣也需要 ,保暖衣(保举冲锋衣+抓绒衣),太阳镜 、遮阳帽、游览用鞋 ;

3.伤风药、肠胃药 、维它命、创可贴、风油精;

4.防晒霜+保潮湿肤水+护手霜+护唇(MM必备);

5.各类数码产物及充电器 、摄影器材 ;

6.备一些干粮 、生果以及零食,保温水壶;

7.洗漱用品 ,换洗衣物,泳衣(泡温泉用)。

爱游戏-爱游戏app下载-官方网站


【读音】:

【dú lóng jiāng nián yè xiá gǔ zì jià 】

DAY 1 nián yè lǐ lǎo mǔ dēng

qīng chén xiàng diān xī jìn fā ,kāi qǐ le shì wài táo yuán tàn fǎng zhī lù ——【nù jiāng nián yè xiá gǔ 】。yán tú bú yǎ shǎng yà rè gāo shān dú zhàn de fēng jǐng ,shǒu zhàn dǐ dá nù jiāng zhōu yóu lǎn bàn shì zhōng yāng ,guān guāng 【quán jǐng lóu 】,zài zhè ér kě yǐ yù xiān xiàng shí nù jiāng de rén wén hàn qīng 。

wǔ hòu chuān háng yú nián yè xiá gǔ shēn chù ,kàn gāo lí gòng shān 、bì luó xuě shān 、jí shì 、liú quán fēi bào 、bái yún shēn chù rén jiā 、lì sù zú cūn zhài 。

yè wǎn rù zhù 【lǎo mǔ dēng 】tè diǎn nù zú píng yì jìn xiǔ ,zì yóu guān guāng lǎo mǔ dēng wèi dū jiāo táng 。

DAY 2 lǎo mǔ dēng dú lóng jiāng

zǎo shàng qǐ lái ,biàn bèi zhè yuán shǐ xiāng cūn liáo rào ,bú yǎ huáng guàn fēng rì zhào jīn shān 、nù jiāng nián yè xiá gǔ chén jǐng ,tiáo lǐ fèn míng ,fù yǒu zhōng guó huà yì jìng 。

chū fā qián háng shǎng shí 【shí yù lún 】,zài zhè lǐ tīng tīng lì sù zú fā yuán de chuán shuō ,gǎn chù gǎn rǎn nù jiāng zhī “nù ”【nù jiāng dì yī xiào 】。

DAY 3 dú lóng jiāng bǐng zhōng luò

cān hòu qū chē qián qù 【pǔ kǎ wàng 】,zhè lǐ yǒu nù jiāng de yī tiáo zhī liú ,zhè shuǐ qīng jiàn dǐ ,shí tóu gài zhù shuǐ liú de háng zhǐ jī qǐ làng huā ,ér shēn chù zhī chù zé shì yī piàn fěi cuì ,tiān rán fēng jǐng shèn hǎo ,chēng huàn shàng shàng rén shì yáo chí 。

suí hòu zán men qù wǎng dú lóng jiāng shàng yóu de cūn zhài xún mì wén miàn nǚ 。wén miàn de xí sú zǎo yǐ jīng zài yě bú ,wén miàn nǚ háng jiāng xiāo sàn 。

rán hòu qián qù 【bǐng zhōng luò 】,dī jiǎo dù bú yǎ 【nù jiāng dì yī wān 】、【táo huā dǎo 】,yǐ jí bǐng zhōng luò tián yuán fēng jǐng 。zhè gè shì rén shén gòng jū zhī chù 。

【dú lóng jiāng yóu lǎn bì qù jǐng diǎn 】

dú lóng jiāng bèi zhuān jiā rèn dìng wéi “yě shēng zhí wù zì rán bó wù guǎn ”,shì wǒ guó yuán shǐ shēng tài shēng cún zuì wán bèi de qū yù zhī yī ,nà lǐ qī shēn zhe gǔ lǎo guān bì de píng yì jìn zú ——dú lóng zú 。

yán tú shǎng shí :yuán shǐ cóng lín 、bǎi zuò shān yuè 、qiān mǔ zhú hǎi 、guó dù yī jí yǎn hù de gòng shān tū shān ,kě yǐ yuǎn wàng bì luó xuě shān yǐ jí dǎng dāng lì kǎ shān ,nán mó wáng shān děng 。

dú lóng wén miàn nǚ

yǐ wǎng dú lóng zú rén méi yǒu tóng yī de zú chēng ,xīn zhōng guó jiàn lì hòu ,àn zhào dú lóng rén píng yì jìn de yì yuàn ,zhōu ēn lái zǒng lǐ qīn zì gěi tā men zhèng shì mìng míng wéi dú lóng zú 。dú lóng zú wén miàn xí sú zǎo yǐ jīng xiāo sàn ,jīn cháo huó zhe de dú lóng zú wén miàn nǚ bú zú 25rén ,màn yǎn zài nù jiāng dú lóng jiāng chà bié xiāng cūn ,qiě nián shù zuì xiǎo de yě yǐ jīng guò 70suì 。

【dú lóng jiāng yóu lǎn gōu dāng shè bèi bǎo jǔ 】

1.dài shàng lā gǎn xiāng (rì cháng píng fán kě diū chē shàng huò zhě zhě bīn guǎn ),hái kě pèi gè shè yǐng bāo huò zhě xiǎo yāo bāo gōu dāng shí chén yòng ;

2.zhǎng xiù Txù chèn yī xū yào ,hòu wài yī yě xū yào ,bǎo nuǎn yī (bǎo jǔ chōng fēng yī +zhuā róng yī ),tài yáng jìng 、zhē yáng mào 、yóu lǎn yòng xié ;

3.shāng fēng yào 、cháng wèi yào 、wéi tā mìng 、chuàng kě tiē 、fēng yóu jīng ;

4.fáng shài shuāng +bǎo cháo shī fū shuǐ +hù shǒu shuāng +hù chún (MMbì bèi );

5.gè lèi shù mǎ chǎn wù jí chōng diàn qì 、shè yǐng qì cái ;

6.bèi yī xiē gàn liáng 、shēng guǒ yǐ jí líng shí ,bǎo wēn shuǐ hú ;

7.xǐ shù yòng pǐn ,huàn xǐ yī wù ,yǒng yī (pào wēn quán yòng )。

发表评论

search